7. Вищі органи Профспілки

розміщено в: Нормативно-правові акти | 0

70. Вищим органом Профспілки є з’їзд, який скликається за необхідністю, але не рідше одного разу у 5 років. Норми представництва, порядок обрання делегатів, порядок денний чергового з’їзду визначає Центральний комітет Профспілки, але не пізніше ніж за три місяці до початку … Читати далі

6. Територіальні (районні, районні у містах, міські, обласні, республіканська) організації Профспілки, прирівняні до них згідно із абз.2 п.42.1.

розміщено в: Нормативно-правові акти | 0

55. Територіальні (районні, районні у містах, міські, обласні, республіканська) організації профспілки створюються з метою об’єднання і координації спільних дій первинних профспілкових організацій для виконання статутних вимог і захисту прав та інтересів членів Профспілки. З метою представництва та захисту прав та … Читати далі

5. Первинні профспілкові організації

розміщено в: Нормативно-правові акти | 0

42. Первинна профспілкова організація створюється за наявності не менше 3 членів Профспілки, які працюють або навчаються в одній установі, організації, закладі освіти. Якщо в трудовому колективі є менше ніж 3 члени Профспілки, то їх включають до складу найближчої первинної профспілкової … Читати далі

4. Основи організаційної структури Профспілки

розміщено в: Нормативно-правові акти | 0

21. Структура Профспілки організовується за адміністративно-територіальним та виробничо-професійним принципами. 22. Організаційними ланками  Профспілки є: 22.1. Кримська республіканська організація Профспілки, яка об’єднує районні, районні в містах, міські організації та первинні профспілкові організації ВНЗ, ПТНЗ, що діють на території Автономної республіки Крим … Читати далі

3. Члени професійної спілки, їх права та обов’язки

розміщено в: Нормативно-правові акти | 0

8. Членом Профспілки може бути громадянин України, який визнає цей Статут, сплачує членські внески, працює або навчається в установі, організації, закладі освіти і науки незалежно від форм власності і видів господарювання або працював у них до виходу на пенсію і … Читати далі

2. Мета і завдання, принципи діяльності профспілки

розміщено в: Нормативно-правові акти | 0

  5. Метою діяльності Профспілки є здійснення  представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.6. З метою реалізації своїх статутних та програмних завдань Профспілка в установленому законодавством порядку:6.1. Може брати участь у виборчому процесі відповідно до чинного законодавства, … Читати далі

1. Загальні положення

розміщено в: Нормативно-правові акти | 0

1. Профспілка працівників освіти і науки України (далі в тексті Статуту – Профспілка) – всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну належність, стать, мову, політичні … Читати далі